\require{AMSmath}

Oplossingen benaderen met de TI-84

Neem aan dat je met de TI84 de oplossingen wilt benaderen van $ x\cos \left( {\frac{{4\pi }} {x}} \right) - x + 2 = 0 $. Je kunt de grafiek tekenen van $ y = x\cos \left( {\frac{{4\pi }} {x}} \right) - x + 2 = 0 $. Dat geeft:

q2512img1.gif

Dat geeft 3 oplossingen, maar er is nog een oplossing:

q2512img2.gif

Je kunt ook gebruik maken van de numeric solver. Dat geeft:

q2512img3.gif

Met verschillende startwaarden kan je de verschillende oplossingen vinden.


©2004-2024 WisFaq