\require{AMSmath}

Rekenen met sinus, cosinus en tangens

Het idee kijk uit de hoek die je weet of wilt weten is wel belangrijk. Het bepalen van de aanliggende c.q. overstaande rechthoekszijde hangt namelijk af van de hoek waar je het over hebt.

In een rechthoekige driehoek heb je altijd een schuine zijde (de zijde tegenover de rechte hoek) en twee rechthoekszijden (die vormen samen de rechte hoek). Als je vanuit een van de andere hoeken kijkt, dan heb je een rechthoekszijde die deel uitmaakt van die hoek, dat is de aanliggende rechthoekszijde. De andere rechthoekszijde ligt 'tegenover', aan de overkant! Dat is de overstaande rechthoekszijde.

Als je nu vanuit de andere hoek kijkt, dan is het verhaal precies hetzelfde, alleen dan is de overstaande rhz wat eerst de aanliggende rhz was... snap je?

q5124img1.gif

Het maakt niet uit of je de driehoek draait... maar 'echt' nodig is het eigenlijk niet.

Met behulp van onderstaande vragen en voorbeelden zou je nu toch een eind moeten kunnen komen:

Voorbeelden:

FAQ's


©2004-2024 WisFaq