\require{AMSmath}

Voorbeeld 2

Los op: $x^3-4x^2+x-4=0$

Uitwerken met de formule van Cardano geeft:

$
\eqalign{
  & a = 1  \cr
  & b =  - 4  \cr
  & c = 1  \cr
  & d =  - 4  \cr
  & p =  - \frac{{13}}
{3}  \cr
  & q =  - \frac{{200}}
{{27}}  \cr
  & W = \frac{{34\sqrt 3 }}
{9}  \cr
  & x = 4 \cr}
$

Ontbinden geeft:

$
\eqalign{
  & x^3  - 4x^2  + x - 4 = 0  \cr
  & (x - 4)(x^2  + 1) = 0  \cr
  & x - 4 = 0 \vee x^2  + 1 = 0\,\,(v.n.)  \cr
  & x = 4 \cr}
$

Opgelost...


©2004-2023 WisFaq