\require{AMSmath}

Lineaire algebra

Links

 Matrices
Van alles over definitie, bewerkingen, eigenschappen, determinanten en vergelijkingen.

 Vectorruimten en lineaire afbeeldingen
In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd van de lineaire algebra. Zoals in de vorige hoofdstukken vertrekken we weer van een rigoureuze wiskundige aanpak.

FAQ's

Extra


©2004-2023 WisFaq