\require{AMSmath}

Nul is niet niks

" Een geheimzinnig getal, dat zijn leven begonnen is als een lege plek op een telraam, later optrad als een geschreven teken dat aangaf op welke plaats een leegte aanwezig was, dat wil zeggen iets anders afwezig was... "
(Uit: Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen)

Schrijf een werkstuk waarin verschillende eigenaardigheden van het getal nul aan de orde komen. Bespreek in ieder geval de volgende punten:

  • Waar en wanneer wordt het getal nul voor het eerst gebruikt ?
  • Wat betekent de nul in het getal 123098 ?
  • Wat is 1/0 en 0/0 ?
  • Wat is de waarde van bijvoorbeeld 20 ? En waarom is dat zo ?
  • En hoe zit het dan met 00 ?
  • Waarom is 0!=1 ?
  • Wat is een natuurlijk getal ? Is 0 een natuurlijk getal ?
  • Nul speelt een bijzondere rol bij roulette. Welke rol is dat ?
  • Bij tennis spreekt men over 'fifteen-love'. Waar komt die 'love' vandaan ?
  • Zoek nog minstens één voorbeeld van iets, waarbij 0 een bijzondere rol speelt.

Klik HIER voor alle antwoorden...


©2004-2022 WisFaq