\require{AMSmath}

Een formule voor de inhoud van een vuilniszak

Op WisFaq kwam onlangs deze vraag binnen:

Komo zakken hebben de maten 60 x 80 cm vlak afgelegd, hoe bereken ik nu welke inhoud er in zo'n zak gaat in liters.

Nu blijkt dat er daarvoor 'gewoon' een formule bestaat:

$V = \LARGE \frac{{\frac{{p^{2}}}{\pi } \times \left( {L - \frac{p}{2} - x} \right)}}{{1.000}}$

V: inhoud in liter
p: breedte in cm
L: lengte in cm
x: breedte knoopstrook in cm 


©2004-2022 WisFaq