\require{AMSmath}

6. Pictogrammen

Een andere manier om gevens grafisch weer te geven is door gebruik te maken van zgn. pictogrammen. Hieronder het aantal 'hits' van een website:

Jan 329
Feb 437
Mrt 1328

Dit zou je met pictogrammen zo kunnen weergeven:


Jan: $\nabla\nabla\nabla$
Feb: $\nabla\nabla\nabla\nabla$
Mrt: $\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla$


Hierbij stelt elk pictogram ongeveer 100 'hits' voor.

Je kunt het een en ander nog overtuigender maken door de
pictogrammen zelf ook groter te maken:


Jan: $\nabla\nabla\nabla$
Feb: $\nabla\nabla\nabla\nabla$
Mrt: $\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla$

...maar misschien is dit wel misleidend!

©2004-2024 WisFaq