\require{AMSmath}

Je antwoord controleren

Naar aanleiding van een reactie waarin twijfel wordt geuit over bovenstaande uitwerking:

$
\eqalign{
  & \frac{{ - 4}}
{{x + 3}} + \frac{{4x - 5}}
{{x^2  - 2}} = \frac{{ - 4\left( {x^2  - 2} \right)}}
{{\left( {x + 3} \right)\left( {x^2  - 2} \right)}} + \frac{{\left( {4x - 5} \right)\left( {x + 3} \right)}}
{{\left( {x^2  - 2} \right)\left( {x + 3} \right)}} =   \cr
  &  = \frac{{ - 4x^2  + 8 + 4x^2  + 7x - 15}}
{{\left( {x + 3} \right)\left( {x^2  - 2} \right)}} = \frac{{7x - 7}}
{{\left( {x + 3} \right)\left( {x^2  - 2} \right)}} \cr}
$

Klopt als een bus!


©2004-2024 WisFaq