\require{AMSmath}

3. ABC formule

Voor een tweedegraads vergelijking van de vorm:

ax2 + bx + c = 0

kun je een formule afleiden waarmee je de oplossingen van zo'n vergelijking kunt uitrekenen:

x1,2=$
\Large\frac{{ - b \pm \sqrt {b^2  - 4ac} }}{{2a}}
$

Het teken betekent hier niet ongeveer, maar plus of min. Je krijgt op deze manier dus 2 antwoorden n met plus en n met min.
In de formule speelt D = b2 - 4ac een belangrijke rol.
We noemen D de discriminant. In het algemeen is het handig om eerst de dicriminant uit te rekenen en daarna pas de rest.

Je kunt 3 gevallen onderscheiden:

 1. D > 0: er zijn 2 oplossingen.
 2. D = 0: er is precies 1 oplossing.
 3. D < 0: er zijn geen (rele) oplossingen.

Al dan niet met behulp van de abc-formule kun je de volgende vergelijkingen en het stelsel oplossen:

 1. 3x2 - 4x + 1 = 0
 2. 2x2 + 4x + 6 = 0
 3. 3x2 - 8x + 2 = 0
 4. 6x2 - 18 = 0
 5. 1/2x2 - 4x = 0
 6. 6x2 - 12x + 6 = 0
 7. 2x2 - 12x + 16 = 0
 8. x3 - 4x2 + 8x = 0
 9. Voor welke waarde van p heeft het volgende stelsel precies n oplossing?
  | y = x2 - 4x + p
  | y = x

©2004-2024 WisFaq