\require{AMSmath}

1. Een eenvoudige vergelijking oplossen

Balansmethode

3a + 4 = 10
(links en rechts 4 afhalen)
3a = 6
(links en rechts delen door 3)
a = 2

Klik HIER om te oefenen!

Handjesmethode

3a + 4 = 10
+ 4 = 10
= 6
dus 3a = 6
3 x = 6
= 2
dus a =2

Zie ook Wat is de bordjesmethode?

Rekenschema


en dan terugrekenen

dus a = 2

Oefenen met de balansmethode?

Klik op onderstaand scherm!
(toets alt-F4 om het scherm te sluiten!)

q1140img1.gif

Zie ook Wat is de bordjesmethode?

©2004-2022 WisFaq