\require{AMSmath}

Een staartdeling maken

We willen p1441img1.gif splitsen in breuken. Eerst moet je zorgen dat de graad in de teller kleiner is dan in de noemer. Dit kan door het maken van een staartdeling.

p1441img2.gif

Om de staartdeling goed te begrijpen volgt hier nog een uitleg over de staartdeling.

Ik wil x4-4x3-x2+12x-36 delen door x2-6x+8. Ik kijk dan naar de hoogste macht van beide formules. x4 delen door x2 gaat x2 keer... dus schrijf ik achter de streep x2.

Nu vermenigvuldig ik die x2 met x2-6x+8. Ik krijg dan x4-6x3+8x2. Dit zet ik onder x4-4x3-x2+12x-36 en trek het er van af. Zo krijg ik 2x3-9x2+12x-36.

En dan herhaalt het proces zich... het gaat nu 2x keer... dus vermenigvuldigen, er onder zetten, aftrekken... enzovoort.

Misschien dat dit plaatje helpt:

p1441img3.gif

F.A.Q.


©2004-2024 WisFaq