\require{AMSmath}

Historie

Tijdens het overleg van wiskundewebmasters is het idee ontstaan van een centrale digitale vraagbaak t.a.v. wiskundeonderwijs. Veel webmasters krijgen van tijd tot tijd allerlei meer algemene vragen binnen over wiskunde(onderwijs). Het goed beantwoorden hiervan is relatief tijdrovend. Vaak worden de vragen ook niet aan de juiste persoon/instantie gesteld zodat weer doorverwezen moet worden. Een centrale plek op het web waar vragen gesteld en beantwoord kunnen worden, zou mooi zijn.

Het project sloot ook aan bij ideeën binnen het Wiskids-project, dat dit initiatief ook financieel heeft ondersteund.

In het najaar van 2001 was een prototype in de lucht, en sinds 2002 is de website volledig functioneel met als adres www.wisfaq.nl. WisFaq heeft een moderator, die de site ook ontworpen heeft en op basis van ervaringen en wensen steeds verder ontwikkelt. Gezien de vele vragen en de (vaak positieve) reacties voldoet WisFaq zeker in een behoefte.

BRON: Eindverslag WisWeb-project


Naar aanleiding van het overleg van wiskundewebmasters (Wisweb) ben ik 10 jaar geleden begonnen met een vraagbaak voor wiskunde. Daar was behoefte aan omdat als je een wiskundewebsite hebt dan krijg je voortdurend vragen over wiskunde in je postbus. Het leek ons nogal handig om dat op één centrale plaats te doen. Dat is uiteindelijk http://www.wisfaq.nl geworden. In het begin was er nog wel een soort financiering voor het modereren, maar toen het projectgeld op was zijn we gewoon maar doorgegaan op eigen kracht. Inmiddels staan er in WisFaq ongeveer 30.000 vragen en antwoorden. WisFaq werkt!

WisFaq is eigenlijk een typisch Web2.0-ding. Mensen met een gemeenschappelijke missie werken samen om al die vragen te beantwoorden en we doen dat allemaal zo maar voor niets. Maar ’t is gewoon te leuk om er mee te stoppen. Dat is nog ’s wat anders dan al die ICT-projecten die weliswaar veel geld kosten, maar zelden iets opleveren en meestal geen lang leven beschoren zijn.

BRON: Gebruik van ICT in het onderwijs©2004-2024 WisFaq