De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2018

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vensterinstellingen
Re: Re: Eerstegraads vergelijking met breuken oplossen
Hoe zet je een directe formule om in een recursieve formule?
Afgeleide berekenen met e
Afstand
Afstand tot oorsprong
Asymptoten
Bereik
Bereik van functies
Bereik van rationele functies
Bereken algebraÔsch de oplossing
Berekeningen met de sinus en de cosinus
Bewegingsvergelijking en hoek
Bewijzen met volledige inductie
Binonium van Newton
Blokschema
Breuk optellen met tussen haakjes
Breuken vereenvoudigen met letters inbegrepen
De afgeleide van een wortelfunctie
De formule van Fibonacci invoeren in de GR
De functies van de maximale winst opstellen
De x-coŲrdinaat berekenen
Dichtheid onbekende vloeistof
DifferentiŽren
DifferentiŽren
DifferentiŽren functie
Differentieren met machten
Differentieren met machten
DifferentiŽren van de natuurlijke logaritme
Discreet of continu
Domein en bereik
Druk berekenen
Druk x uit in y
Druk x uit in y
Een directe formule opstellen
Een goniometrische vergelijking oplossen
Een symmetrische verdeling
Een wortelvergelijking oplossen
Eerstegraads vergelijking met breuken oplossen
Exacte waarden cirkel
ExponentiŽle en logaritmische functies
Extreme waarden bij afgeleide van wortelfunctie
Familie van functies
Formule opstellen
Formule parabool opstellen bij drie gegeven punten
Formule voor worteltrekken uit complexe getallen
Functie door de toppen van parameters
Functievoorschrift bepalen
Functievoorschrift in een vorm met grondtal 10
Functievoorschrift wortelfunctie
Gelijkvormigheid
Goniometrische functies
Graden driehoek
Groeimodellen
Halfvlakken
Harris benedict formule
Herleiden
Herleiden wortelvormen
Het max.Vcp
Histogram en staafdiagram
Hoe bereken ik de standaarddeviatie rond een gewogen gemiddelde?
Hoe bereken je een sinus zonder rekenmachine?
Hoe bereken je het steekproefgemiddelde?
Hoe integreer ik deze functie?
Hoe vind je de schuine asymptoot?
Hoek waaronder grafieken elkaar snijden
Hoeveel diagonalen heeft een zevenhoek?
Hoeveel verschillende rijen mogelijk?
Inhoud prisma
Inhoud wentelen
Integraal van een product
Integreren
Integreren even machten van sin of cos
Inverse functies
Kans dobbelstenen
Komma werkt niet
Lesliematrix of populatievoorspellingsmatrix
Lijn
Lijnen afstand
Lijnen en hoeken
Logaritmen
Logaritmen anders schrijven
Logaritmische berekeningen
Logaritmische vergelijkingen
Loodrecht snijden
Loten: 9 jongens en 12 meisjes in een klas
Maximale baansnelheid
Maximale lengte
Meetkundige rijen
Middelste term berekenen
Multiplicatieve axioma
N in M uitdrukken en andersom
Normale stand
Normale verdeling
Normale verdeling
Nulpunten veeltermfunctie
Nuttig verbruik
Omschrijven goniometrische functie
Omschrijven, herkennen en toepassen van lineaire formules
Ongelijkheid oplossen
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Oplossen van een logaritmische vergelijking
Oppervlakte
Oppervlakte
Oppervlakte driehoek
Oppervlakte van een deel van een cirkel
Oppervlakte zwembad
Optellen logaritmen verklaren
Populatievoorspellingsmatrix
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren tangens
Procenten
Puntsymmetrie
Re: Afstand
Re: Asymptoten
Re: Asymptoten
Re: Bereik
Re: Bewegingsvergelijking en hoek
Re: Binonium van Newton
Re: De afgeleide van een wortelfunctie
Re: De x-coŲrdinaat berekenen
Re: Differentieren met machten
Re: Differentieren met machten
Re: Eerstegraads vergelijking met breuken oplossen
Re: ExponentiŽle en logaritmische functies
Re: Familie van functies
Re: Formule opstellen
Re: Formule voor worteltrekken uit complexe getallen
Re: Functie door de toppen van parameters
Re: Graden driehoek
Re: Herleiden wortelformules
Re: Hoe bereken ik de standaarddeviatie rond een gewogen gemiddelde?
Re: Hoe bereken je het zwaartepunt van een driehoek
Re: Inhoud wentelen
Re: Inhoud wentelen
Re: Lijnen afstand
Re: Logaritmen
Re: Logaritmische berekeningen
Re: Loodrecht snijden
Re: Maximale lengte
Re: Nulpunten veeltermfunctie
Re: Omschrijven goniometrische functie
Re: Ontbinden in factoren
Re: Oppervlakte
Re: Oppervlakte zwembad
Re: Primitiveren tangens
Re: Re: Afstand
Re: Re: Bereik
Re: Re: Binonium van Newton
Re: Re: Combinatieleer
Re: Re: Formule opstellen
Re: Re: Loodrecht snijden
Re: Re: Oppervlakte
Re: Re: Re: Bereik
Re: Re: Re: Oppervlakte
Re: Re: Re: Re: Bereik
Re: Re: Re: Re: Drie gelijke cirkels in een cirkel
Re: Re: Re: Uitslag afgeknotte kegel
Re: Re: Re: X in exponent
Re: Re: Schrijf met macht van 10
Re: Re: X in exponent
Re: Snelheid van boot
Re: Snijpunt(en) van twee grafieken
Re: Verticale lijn plotten
Re: Verwachtingswaarde
Re: X in exponent
Recursieve formule invoeren
Rekenen met machten
Rekenmachine staat stil
Schrijf als macht van 10
Schrijf als macht van 2
Schrijf als macht van 3
Schrijf als macht van 3
Sinus en parabool - wiskunde B vwo 2017-I opgave 8
Snelheid van boot
Snijpunt(en) van twee grafieken
Standaardafwijking berekenen
Stelling omgeschreven cirkels gelijkzijdige driehoeken
Stelling van Cayley-Hamilton herleiden
Stelsels tegenstrijdig of afhankelijk
Tangens
TI-84en calc zero probleem
Tot de macht 2x
Transformaties en functies
Translaties
Tussenstappen goniometrische vergelijkingen
Twee telproblemen
Vectoren en zwaartepunten
Veeltermfuncties oplossen (ongelijkheden)
Vereenvoudigen breuk met dubbel kwadraat
Vergelijking met plaatjes
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen van lijnen
Verschil tussen an, an+1 en an+2 op GR
Verwachtingswaarde
Vierhoek ABCD
Volume kubus naar oppervlakte kubus
Voorbeeld formules combineren
Vraag met betrekking tot regel (natuurlijk) logaritme
VWO wiskunde A pilot examen 2015 tijdvak 2 vraag 4
Wiskundeprobleem
Wortel zonder breuk onder het wortelteken
Wortelfunctie met somregel
Wortels herleiden
Worteltrekken
X in exponent

Wat betekenen die bolletjes?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3