De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

2de graad ASO

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
0 is geen reŽel getal
1/sin≤a = cotg≤a+1
1/sin≤a = cotg≤a+1
1050 blz zelfstudie
2 VWO vragen
3 schakelaars en 1 lamp
987654321 = 123456789
Aantal cijfers bij kwadraten
Aantal en teken van de reele oplossingen van een tweedegraadsvergelijking
Afgeknotte piramide met als grondvlak een driehoek
Afgeleide
Afstand punt - rechte
Afstand tussen 2 kruisende rechten
Afstand zijvlakdiagonaal en lichaamsdiagonaal
Algebraisch rekenen met x-a
AlgebraÔsche oplossing van stelsels
Bepaal de hoogte van een gebouw
Bepaalde integraal
Berekenen van een driehoek in een kubus
Betekenis van x
Bewegingsleer fysica
Bewerkingen met vierkantswortels
Bewijs
Bewijs
Bewijs dat de koorde kleiner is dan de middelloodlijn
Bewijs met plaatsvectoren
Bewijs van dit: F1 + F2 + F3 + + Fn = Fn+2 - 1
Bewijs van een middenparallel
Bewijs van matrix door volledige inductie
Bewijsje
Bewijzen formule
Bewijzen van identiteiten
Bewijzen: raaklijnen aan een cirkel
Bijzondere hoeken
Bollen in een balk
Brandende koorden....
Breuk vereenvoudigen (wiskunde olympiade)
Carthesische vergelijkingen van rechten en vlakken
Cirkels - koorde
Combinatieleer
Constructie van een zevenhoek
Contructie van een zwaartelijn in een driehoek
Cos en sin
cos(3x) = 4cos3(x)-3cos(x)
De definitie van een decimaal getal
De formule van een parabool vinden
De Stelling van Pythagoras
Diagonaal van een kubus
Differentiaalvergelijking
Diophantos
Dobbelstenen gooien
Doorsnede verzamelingen
Driehoeksmeting
Een hoek zoeken
Een kogel weggeschoten met een kanon
Een luchtballon
Een raaklijn, een punt en dan de vergelijking van een cirkel
Een rekenkundige rij en een meetkundige rij
Een schietschijf met 3 concentrische cirkels
Een schip
Een sleutelgat
Een stelsel oplossen met de substitutie methode
Een tunnel met de vorm van een halve cirkel
Een vliegtuig
Een vraagstuk (vergelijking gezocht)
Eerstegraadsfuncties
Euclides
Euclides
Expliciet voorschrift
ExponentiÍle en lineaire groei
Extremumprobleem
Ezelsbruggetje van Pythagoras
Formule voor priemgetallen
Formules omvormen
Functies
Functievoorschrift van een parabool met y-as als symmetrie-as
Functievoorschrift: Y-as is ook symmetrie-as
Geheel getal (TI-84+)
Gelijkheid aantonen
Gelijkvormig
Gemiddelde verandering
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie snelheid van een vliegtuig
Goniometrische getallen
Goniometrische vergelijking
Grafieken
Grafieken en functies
Grafische weergave poolcoordinaten
Griekse wiskunde
Grondformule aantonen voor rechthoekige driehoeken
Gulden snede
Herleiden van machten
Het delen van veeltermen
Het delen van veeltermen
Het getal 2
Het kwadraat van een tweeterm met een wortel
Het ladenprincipe, de driehoek van Pascal en het bord van Galton
Hoe bereken je de hoek (a) bij tan (a) zonder rekenmachine?
Hoe berekende Thales de hoogte van de piramiden?
Hoe groot is het gemiddelde als je optelt of vermenigvuldigt?
Hoe hoog is de boom?
Hoe kan je het beste wiskunde leren?
Hoe maak je van een decimaal getal een breuk?
Hoeken in cirkels
Hoeveel mogelijke combinaties met A, B en C
Hoeveel mogelijkheden zijn er met drie cijfers?
Homografische functie
Homothetie
Identiteiten
Ingeschreven cirkel in een driehoek
Inhoud van een lichaam
Integraal
Integraal 3/wortel(9-4x^2)
Integraal van ln≥x/2x
Integreren van x/(4-3x4)
Integreren x/(4x^4+9)
Intervallen in de verzameling van de reŽle getallen
Irrationale vergelijking
Irrationale vergelijkingen en rijen
Is het waar dat er een planeet X bestaat?
Kaarten uit een stapel zonder terugleggen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen met de lotto
Kinderen in gezin
Koorden en apothema`s
Lastig probleem
Lengte van een diagonaal van een tv-scherm
Logaritme
Logaritmische vergelijking
Loodrechte stand
Machten
Massadichtheid
Maximale oppervlakte rechthoek in ruit
Meetkunde de cirkel
Meetkunde de cirkel
Meetkunde: de cirkel
Meetkundige betekenis inproduct
Merkwaardige producten
Minimum en maximum probleem
Moeilijke goniometrische vergelijking
Moeilijke oefening
Moeilijke vraag met raaklijnen
Nog meer geiten...
Nulpunten bij de regel van Horner
Omtrek van raaklijnenvierhoek
Omwentelingslichaam
Onbekende coŽfficienten
Onbepaalde integraal
Ongelijkheden met afstand
Ongelijkheden van een 2de graad met 1 onbekende
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Oppervlakte huisgevel
Oppervlakte regelmatige zeshoek
Oppervlakte van een parallellogram
Oppervlakten en zijden
Opstellen van het voorschrift van een tweedegraadsfunctie
Oudste magische vierkant
Parabolen met een parametervergelijking
Parallellogram met bissectrices
Personen in een lift
PoolcoŲrdinaten
Priemvermoeden
Priemvermoeden 2
Pythagoras
Raaklijn aan een cirkel
Raaklijn in een punt
Rationale functie integreren
Rationale getallen
Re: 2de graadsfuncties
Re: Afstand punt - rechte
Re: Bepaalde integraal
Re: Bewijs
Re: Bewijs
Re: Bewijs van dit: F1 F2 F3 Fn = Fn 2 - 1
Re: Combinatieleer
Re: Combinaties van 5 uit 31 getallen
Re: De vierkantsvergelijking oplossen mbv de gulden snede
Re: Decimale getallen
Re: Diagonaal van een kubus
Re: Een nogal moeilijke functievraagstuk
Re: Enkelvoudige en samengestelde intrest
Re: Expliciet voorschrift
Re: Functievoorschrift: Y-as is ook symmetrie-as
Re: Gelijkheid aantonen
Re: Grondformule aantonen voor rechthoekige driehoeken
Re: Het delen van veeltermen
Re: Homografische functie
Re: Logaritme
Re: Omtrek van raaklijnenvierhoek
Re: Ontbinden
Re: Ontbinden in factoren
Re: Oppervlakte regelmatige n-hoek
Re: Opstellen van het voorschrift van een tweedegraadsfunctie
Re: Parabolen met een parametervergelijking
Re: Pythagoras
Re: Re: Opstellen van het voorschrift van een tweedegraadsfunctie
Re: Schaakpartijen en kansberekening
Re: Simpson
Re: Sin, cos, tang
Re: Subsitutiemethode
Re: Tekenverandering van een tweedegraadsfunctie
Re: Vergelijking van cirkels door snijpunt van cirkels
Re: Vergelijking van de raaklijn
Re: Vergelijking van een cirkel bij 2 gegeven punten en een straal
Re: Vergelijkingen
Re: Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Re: Vierhoek
Re: Vierkantsvergelijking
Re: Vraag van de Junior Vlaamse Wiskunde Olympiade
Re: Vraag van een VWO`er naar getallen met een bepaalde eigenschap
Re: Vraagstukje
Re: Vraagstukken
Re: Vraagstukken over fietsers en vaten wijn
Re: Waarom heeft wiskunde altijd zoveel huiswerk?
Re: Wolven en schapen
Rechte van Euler
Rechte van Euler
Regel van Horner
Regelmatige negenhoek in een cirkel
Regula falsi en turbo pascal
Rekenen met procenten in Excel
Rekenoefening waar ik niet aan uit geraak
Rekenregels voor machten
Ruimtemeetkunde
Samenvallende wortels van a≤x≤+(2ac-b≤)x+c≤=0
Schaakpartijen en kansberekening
Seconden en hondersten van seconden
Simpson
Sin en cos
Sin en cos regel
Sin en cos regel
Sin en cos tan sec
sin(45-a)=cos(45+a)
Sin, cos, tang
Som van de eerste n-termen van de meetkundige rij
Som van de hoeken - veelhoeken
Som van tangensen
Staven goud en karaat
Steen op boomstammen (wiskunde olympiade)
Stelling van de drie loodlijnen
Stelsels van vergelijkingen van de eerste graad
Stelstel vergelijkingen
Subsitutiemethode
Supplementaire hoeken
Tegengestelde
Tekenverandering van een tweedegraadsfunctie
Tekenverandering van een tweedegraadsfunctie
Tekenverloop
Telproblemen
Tetraeder, snijpunt vlakken
Tovervierkanten in werken van kunstenaars
Trapezium
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsvergelijking
Tweedegraadsvergelijking
Tweedegraadvergelijking in excel
Vectoren en bewijzen
Vectoren: twee parallellogrammen maken een derde
Vectorieel bewijs zwaartepunt
Veeltermen
Vereenvoudig
Vereenvoudig
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen van een quotient met machten
Vereenvoudigen van machten
Vergelijking met logaritme
Vergelijking oplossen
Vergelijking opstellen bij gegeven punt en richtingcoŽfficiŽnt
Vergelijking opstellen van een cirkel wanneer 3 punten gegeven zijn
Vergelijking van cirkels door snijpunt van cirkels
Vergelijking van de raaklijn
Vergelijking van een cirkel
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Vergelijkingen met tientallen en eenheden
Verloop rationale functie
Vertrekkende trein uit stilstand
Verwarring
Vierdegraads vergelijking
Vierdegraadsvergelijking naar tweedegraadsvergeelijking
Vierhoek
Vierkante meters omzetten in meters
Vierkantsvergelijking
Vierkantsvergelijkingen met wortels
Vierkantswortels
Vlakke figuren
Volkomen kwadraat
Vraag van de Junior Vlaamse Wiskunde Olympiade 2003
Vraag van een VWO`er naar getallen met een bepaalde eigenschap
Vraagstuk
Vraagstuk
Vraagstuk meetkundige rijen
Vraagstuk met leeftijden
Vraagstuk over een rechthoekige driehoek
Vraagstuk over leeftijden
Vraagstuk over oplossingen
Vraagstuk: toegeschreven aan Diophantus van Alexandrie
Vraagstukje
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken (1 onbekende)
Vraagstukken die leiden tot een vierkantsvergelijking
Vraagstukken met procenten
Vraagstukken met stelsels
Vraagstukken met twee onbekende
Vraagstukken oplossen met tweedegraadsvergelijkingen
Vraagstukken over fietsers en vaten wijn
Waarom is 1,2323...≥ een rationaal getal?
Wat betekent discriminant?
Wat is de integraal van cos≤x?
Wat is een Herondriehoek?
Werken programma derive
Wie heeft de rekenmachine uitgevonden?
Willekeurige driehoeken
Willekeurige driehoeken: vraagstuk
Willekeurige getallen van 4 cijfers

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3