De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Vlakkemeetkunde

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bewijzen van de stelling van Pythagoras
Definities vierhoeken
Aantal diagonalen in een regelmatige twintighoek
Afleiding formule
Afstand van een punt tot een rechte
Afstand van een punt tot een rechte
Benadering ellips door cirkelbogen
Bepaal het brandpunt van de parabool
Berekenen van zonnehoek
Berekening van een vlakvulling met ťťn patroon...
Bewijs
Bewijs cirkel, loodrechte stand en parabool
Bewijs dat de som van de hoeken van een driehoek 180ļ is
Bewijs voor de constructie van een regelmatige vijfhoek
Bewijs voor de kwadratuur van de rechthoek
Bewijsje
Bewijzen
Bewijzen van de kwadratuur van een rechthoek
Bijzonder punten in een gelijkzijdige driehoek
Biljart
Bisectrice of deellijn van een driehoek
Boogberekening
Breedte van de Rijn
Cartesische coordinaten
Cartesische vergelijking
Cartesische vergelijking
Cirkel
Cirkel en raaklijnen
Cirkel en rechte
Cirkeleigenschappen
Cirkeleigenschappen.
Cirkelkwadratuur
Cirkels
Cirkels en roosterpunten
Cirkelverdeling
Collineaties
Congruentie en gelijkvormigheid
Congruentie (bewijsvormingen)
Congruentieafbeelding
Congruentiekenmerken
Constructie driehoek
Constructie driehoek met gegeven hoeken en oppervlakte
Constructie van een deellijn
Constructie van een loodlijn
Constructie van een ovaal met passer
Constructie van een regelmatige 17-hoek van Gauss
Constructie van een regelmatige vijfhoek
Constructie zeshoek
Construeer een vierkant met dezelfde oppervlakte als een driehoek.
Convexe vijfhoeken die een vlak betegelen
Cosinus (pi/7)
Cosinus, tanges, sinus
Cubic feet
CycloÔde
De arbelos
De bissectrice en de overstaande zijde
De cirkel
De cirkel : opgave
De definitie van het vierkant
De formule van een ellips opstellen
De formule van pythagoreÔsche getallen
De formules van pythagoreische tripels
De hoeken en de middelpuntshoeken van een regelmatige veelhoek
De meetkundige afleiding van de Pythagoreische tripels
De ruimte en haar deelverzamelingen
De som van de hoeken in een driehoek
De stelling van Cross
De stelling van Ptolemaeus en de stelling van Pythagoras
De stelling van Pythagoras
De wiskundige technieken van M.C.Escher
Deel van de omtrek van een ellips
Definitie punt
Definitie regelmatige veelhoek
Dekpunten
Desargues
Diagonalen van een elfhoek
Draaiing in 2 spiegelingen
Drie punten collineair
Driehoek
Driehoek delen in twee gelijke oppervlaktes
Driehoeken
Driehoeken en cirkels
Een bewijsje
Een gelijkzijdige driehoek met een oppervlakte van 0,5 m≤
Een lijn in drieŽn delen
Een moeilijk bewijs
Een moeilijke constructie
Een probleem met rechthoeken
Eťn punt op een cirkel berekenen
Een raaklijn aan ellips
Een ruit is draaisymmetrisch!
Een stelling bewijzen
Eťn van de drie griekse problemen
Een vierhoek met drie stompe hoeken
Elementen van Euclides in boekvorm
Ellips of ovaal
Ellipsograaf van Van Schooten
Escher
Escher, Penrose en Popke Bakker
Formules voor ellips en hyperbool
Functie die driehoek ABC vertaalt naar A1B1C1 ?
Gelijkbenige driehoek
Gelijke afstand van drie verschillende punten
Gelijkvormigheid
Gelijkvormigheid
Gelijkvormigheid
Gelijkvormigheidsafbeeldingen
Gereduceerde vergelijking van een ellips
Gezocht coordinaten van een punt in een begrensd vlak
Grafieken op een weg met stelling van Pythagoras
Halfregelmatige vlakvullingen
Heptogon
Het huizenprobleem
Het inproduct en de projectie van een vector op een andere
Het schoenmakersmes
Het zwaartepunt van een onregelmatige veelhoek
Hoe bereken je de doorsnede van een cirkel als je alleen de omtrek weet?
Hoe bereken je de gulden snede met een pentagram?
Hoe bereken je de oppervlakte van een ruit?
Hoe bereken je hoe hoog een boom is?
Hoe construeer ik een deellijn?
Hoe kan je zien...
Hoe leid je de formule af voor de kromtestraal in een ellips?
Hoe vind je het middelpunt van een cirkel?
Hoe werkt de cirkellimiet van Escher?
Hoek berekenen die cirkelbogen maken...
Hoeken
Hoeken berekenen zonder de lengte van de zijden in cijfers maar in letters
Hoeken meten en tekenen
Hoelang?
Hoevaak rond per km?
Homothetie
homothetie en verschuiving
Hoogte berekenen van een driehoek
Hoogte of totale breedte berekenen cirkels op cirkel
Hoogtelijn in een driehoek
Hoogtelijnen
Hoogtes boog cirkelsegment
Hyperbolische meetkunde
Hyperbool
Hyperbool en ellips: confocaal
Hyperbool en raaklijn
Incrementele verplaatsing in x en y berekenen vanuit het midden van een cirkel
Informatie over regelmatige veelhoeken
Ingeschreven cirkel
Is er verschil tussen primitieve pythagoreische tripels of pythagoreische tripel
Kan je in een parallellogram altijd een gelijkzijdige driehoek construeren?
Kegelsneden
Kenmerken
Koorde van een 12-hoek
Koordenvierhoek
Koordenvierhoek
Koppel Coordinaten bepalen
Kwadratuur van de cirkel
Kwadratuur van de vijfhoek
Kwadratuur van een cirkel
Kwadratuur van een driehoek
Landmeetkunde
Laplace transformatie
Lengte cirkelboog
Leuke constructie met passer en liniaal
Lijn van Euler
Lijnstuk AB in assenstelsel
Lijnstuk in een driehoek berekenen.
Lijnstuk verdelen in drie gelijke delen
Lineair afhankelijk of onafhankelijk
Lineaire transformatie?
Lissajous figuren
Maximale omtrek gelijkbenige driehoek
Meetkunde
Meetkunde
Meetkunde
Meetkunde basisonderwijs
Meetkunderaadsels
Meetkundige constructies
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats in cirkel
Meetkundige plaats van een hond
Meetkundige plaatsen
Meetkundige tekening
Middelevenredige
Middelevenredige in een cirkel
Middelpunt van een regelmatige vijfhoek
Middelpuntshoek
Midden lijnstuk
Minimum
Minirotonde
Moeilijk bewijs!!!
Nog een congruentieafbeelding
Oefening tweedegraadsvergelijking
Oefeningen op loodrechte stand
Oefeningen op loodrechte stand
Omgewaaide vlaggenstok
Omtrek en oppervlakte
Omtrek van een ruit
Omtrek vijfhoek berekenen
Onderlinge ligging van een cirkel en een rechte
Oppervlakte berekenen via coordinaten
Oppervlakte driehoek berekenen
Oppervlakte is 3x de omtrek
Oppervlakte onregelmatige veelhoek
Oppervlakte ovaal
Oppervlakte pijlpunt
Oppervlakteberekening
Over het projectieve vlak: pool en poollijn
Parabolen en ellipsen
Parabolen: vergelijkingen en raaklijnen
Parabool bewijs
Parallellogram
Parallellogram
Parallellogrammen
Passer en lineaal constructies
Platonische lichamen
Platonische lichamen
PoolcoŲrdinaten
PoolcoŲrdinaten
Praktische opdracht veelhoeken
Praktische toepassing hyperbool
Primitieve pythagoreische drietallen
Primitieve Pythagorische tripels
Punt binnen of buiten een veelhoek
Punt van Brocard, punt van Fermat
Punten op gelijke afstand verdelen op een cirkel
Puntspiegeling en lijnspiegeling
Pythagoras
Pythagorasdriehoeken
Pythagoreische drietallen
Pythagoreische tripels
Quadrilateral en Quadrangle
Raaklijn aan cirkel
Raaklijn aan een cirkel
Raaklijnen aan een parabool vanuit een gegeven punt
Raakpunt van een ellips
Re: Benadering ellips door cirkelbogen
Re: Bewijs voor de kwadratuur van de rechthoek
Re: Bewijzen
Re: Congruentie en gelijkvormigheid
Re: Constructie driehoek
Re: Constructie van een vierkant uit een cirkel.
RE: De ezelsbrug
Re: De meetkundige afleiding van de Pythagoreische tripels
Re: Dekpunten
Re: Drie punten collineair
Re: Drie punten op een cirkel
Re: Een probleem met rechthoeken
Re: Ellipsen en hyperbool
Re: Functie die driehoek ABC vertaalt naar A1B1C1 ?
Re: Gelijkvormigheid
Re: Gereduceerde vergelijking van een ellips
Re: Grafieken op een weg met stelling van Pythagoras
Re: Het zwaartepunt van een onregelmatige veelhoek
Re: Hoeveel Pythagoreische tripels zijn er?
Re: homothetie en verschuiving
Re: Is er verschil tussen primitieve pythagoreische tripels of pythagoreische tr
Re: Kegelsneden
Re: Kwadratuur van rechthoek en driehoek
Re: Lijnstuk in een driehoek berekenen.
Re: Middelpuntshoek
Re: Minimum
Re: Minirotonde
Re: Oppervlakte willekeurige driehoek
Re: Oppervlakteberekening
Re: Over het projectieve vlak: pool en poollijn
Re: Parabolen en ellipsen
Re: Parabolen: vergelijkingen en raaklijnen
Re: Primitieve pythagorische tripels
Re: Re: Bewijs voor de kwadratuur van de rechthoek
Re: Re: De formule van pythagoreÔsche getallen
Re: Re: Drie punten collineair
Re: Re: Ellipsen en hyperbool
Re: Re: homothetie en verschuiving
Re: Re: Minimum
Re: Rechte van Euler
Re: Rechthoekige gelijkbenige driehoek in Cabri
Re: Stellingen van Fagnano, Fermat en Morley
Re: Straal cirkel en koorde
Re: Transformatieformules
Re: Vectorvoorstelling lijn in Oxy-vlak
Re: Vierhoek en equivalentiebewijs
Re: Zeshoek
Re: Zeshoek
Rechte van Euler
Rechten
Rechten of lijnstukken?
Rechthoek en gelijkbenige driehoek
Rechthoekige gelijkbenige driehoek in Cabri
Reflectie binnen een cirkelvormige spiegel (probleem van Alhazen)
Regelmatige achthoek
Regelmatige veelhoeken
Regelmatige veelhoeken
Regelmatige veelhoeken
Regelmatige vijfhoek
Rotatie van een lijn
Schilderij op 10 meter afstand
Schuifspiegeling
Schuifsymmetrie
Sinusregel
Snijdende cirkels en de driehoeksongelijkheid
Spiraal
Stapelproblemen!
Stelling regelmatige n-hoek
Stelling van Menelaos
Stelling van Napoleon
Stelling van Pythagoras
Stelling van Steiner-Lehmus
Stelling van Thales
Stellingen van Fagnano, Fermat en Morley
Stellingen van Menelaos, Desargues en Pappos
Straal cirkel en koorde
Straal omgeschreven cirkel
Supplementaire hoeken in een koordenvierhoek
Symmetrie
Symmetrie, parallellogrammen en puntsymmetrie
Toepassingen Euclidische meetkunde
Toepassingen van inversie
Toon aan...
Touw vastgebonden aan twee uiteinden
Transformatie
Transformatieformules
Transformatieformules
Transformaties bij verschillende vormen
Transversalen en vlakke meetkunde
Tuin
Twee bewijzen rond parabolen
Twee rotaties samenstellen
Van de formule van cirkel naar ellips
Van vierkant naar achthoek
Vectorvoorstelling lijn in Oxy-vlak
Veelhoeken en de formule van Pick
Veelhoeken met passer en liniaal
Veranderen van referentiestelsel met hoeken
Verdeling omtrek cirkel
Vergelijking van de cirkel met gegeven middelpunt en straal
Vergelijking van de raaklijn aan de parabool
Vergelijking van een cirkel
Vergelijking van een cirkel
Vergelijking van een raaklijn aan een cirkel
Vergelijking van een raaklijn aan een cirkel
Vergelijkingen en normalen
Verplaatsing in X en Y na verdraaiing van vast punt op de cirkel
Verschillen projectieve en Euclidische meetkunde
Vgl. cirkel
Vierhoek en equivalentiebewijs
Vierhoek in driehoek
Vierkant maken met cirkels (passermeetkunde)
Vijfhoek
Vijfhoek
Vlakke meetkunde
vlakke meetkunde
Vlakverdeling
Vlakverdeling
Vlakvulling
Vlakvulling met regelmatige veelhoeken
Vlakvullingen
Voorwaarde voor een vierkant
Vraagjes over cirkels
Vraagstuk over twee ladders in een steeg
Waar komen de woorden quadilateral en quadrangle vandaan?
Wat betekenen die | |
Wat betekent middelevenredig?
Wat houdt loodrechte projectie in?
Wat is de definitie van collineaire punten?
Wat is de straal...
Wat is draaisymmetrie?
Wat is een cirkelboog?
Wat is een draaihoek?
Wat is een ellips?
Wat is een ingesloten hoek?
Wat is een inspringende hoek?
Wat is een omgeschreven cirkel?
Wat is een regelmatige veelhoek?
Wat is een zwaartelijn?
Wel gelijkvomig maar niet congruent
Wortel 12 tekenen zonder rekenmachine
Zeshoek
Zeshoek
Zeshoeken
Zijde van een regelmatige achthoek
Zijde van gelijkzijdige driehoek met oppervlakte 1
Zwaartelijnen
Zwaartelijnen
Zwaartepunt van een cirkel met een gat erin
Zwaartepunt van verschil 2 cirkelsectoren
Zwaartepunt, hoogtepunt en snijpunt middelloodlijnen op ťťn lijn
Zwaartepuntsberekening

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Vlakkemeetkunde'

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3