De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Functies en grafieken

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asymptoten en extremen
Functies en functieonderzoek
Hoe kun je de formule van een parabool vinden?
Online controleren differentieren en primitiveren
(2+2ln(x))/x = ax
Absolute waarden en grafieken
Absolute waarden in vergelijking
Afbeelding
Afbeelding en domein
Afbeeldingen en figuren
Afstand tussen een grafiek en een punt uitdrukken in formule-vorm
Afstand tussen twee wagens
Alternatief voor iteratieve methode voor berekening nulpunten
Assenstelsel
Asymptoot
Asymptoot van een rationale funtie
Asymptoten
Asymtoten en extremen berekenen
Bankrekening, rente, ASA en DIN
Bepalen van het bereik
Bepalen van vergelijking van raaklijn en normaal
Bereik bepalen
Bereik berekenen
Bereken de hoogte van de cilinder
Berekeningswijze Grafiek en functies
Bespreken van een irrationale functie
Bespreken van een logaritmische functie f(x)
Bewijs strikt stijgende functie + domein irrationale functie
Booglengte van een sinusoide berekenen
Brandpunt en richtlijn van een parabool
Brandpunt en richtlijn van een parabool
Brandpunt van een wortelfunctie
Breuk vereenvoudigen
Buigpunten
Cabri en parabolen
Cadlag functie
Cirkelbewegingen
CoŽfficienten
Continuiteit
ContinuÔteit
Convex, Concaaf
Convexe functie
CoŲrdinaten van de top van een tweedegraads functie
CoŲrdinaten van een rechte omzetten naar een functie ?
CoŲrdinaten van raaklijnen berekenen
Cosinushyperbolicus
Cycloide
Cyclometrische functies
cyclometrische functies oplossen
De a, b, c in de formule voor een parabool
De graad van een functie
De maximale inhoud berekenen van een taartdoos
De snelste route
Dekpunten
Deltafunctie Dirac
Derde en vierdegraads functies
Derde graads functies zonder x≤ erin
Derdegraadfunctie
Derdegraads functies
Derdegraadsfunctie
Derdemachtsfuncties
Differentieerbaarheid
Differentieren en nulpunten bepalen ...
Differentieren van functies met 2 variabelen is het hoofdstuk
Domein
Domein
Domein en bereik
Domein en bereik
Domein en bereik
Domein en bereik bepalen
Domein en bereik!
Driehoeksdiagram
Een andere toepassing op afgeleiden
Een derdegraads functie
Een formule voor een kwart cirkel
Een functie bepalen
Een functie vermenigvuldigen met a
Een functie, buigpunten en maxima
Een lineaire regressievergelijking omzetten in een parabool
Een oppervlakte van een figuur
Een parabool is een kegelsnede?
Een stuk grond omheinen
Een toepassing op afgeleiden
Een veeltermfunctie van de derde graad
Eenheidscirkel r=1
Eerstegraads gebroken functie of niet?
Elementaire functies
Examensom
ExponentiŽle functie
ExponentiŽle functies
ExponentiŽle functies
Exponentiele groei
ExponentiŽle groei
Exponentiele spiraal
Extremumvraagstuk over oppervlakte driehoek
Formule bij parabool berekenen
Formule die toppen van parabolen verbindt
Formule omdraaien
Functie bespreken
Functie en domein
Functie herleiden
Functie herschrijven
Functie Kromme K
Functie met absolute waarde
Functie met modulus
Functie onderzoek
Functie onderzoek 2de graads gebroken functie.
Functie van parabool met extra variabele
Functie voorschrift bepalen
Functieonderzoek
Functieonderzoek van een logaritmische functies
Functies
Functies
Functies
Functies
Functies
Functies en grafieken
Functies in R
Functies met exponenten
Functies tekenen in Excel
Functies van een variabele
Functies van twee variabelen
Functies van twee variabelen
Functies van veeltermen zonder haakjes schrijven
Functieverloop
Functievoorschrift
Functievoorschrift bij een aantal punten
Functievoorschrift bij een gegeven toenamentabel
Functievoorschrift bij translatie
Functievoorschrift opstellen
Functievoorschrift opstellen
Functievoorschrift van een tweedegraads functie
Functievoorschrift van een veeltermfunctie en gebroken irrationale functie
Functievoorschrift vierdegraadsfunctie
Funkties in R
Gauss-curve statistiek
Gebroken functie
Gebroken lineaire functies
Gemiddelde groei
Gonio subsititutie
Graad van een veelterm
Grafiek constueren
Grafiek of tekenschema
Grafiek parabolen
Grafiek van f
Grafiek van tangens en boogtangens
Grafiek voor verschil in lichaamslengte
Grafische interpretatie
Grootste waarde
Halveringstijd
Heaviside sprongfunctie
Het belichte oppervlak als de hoeken bekend zijn
Het bereik en asymptoten bepalen
Het primitieveren van f(X)=cos(logX)
Het verschil is tussen een parabool en een hyperbool
Het verschil tussen de verschillende verbanden
Hoe bereken ik het domein en bereik van een functie.
Hoe dat bovenste bekomen?
Hoe teken ik een ln grafiek?
Hoe vind je de maximale en minimale waarde van een functie?
Homografische functies
Hyperbolische functie
Hyperbolische functies
Hyperbolische functies
Hyperbolische functies
Injectie, surjectie en bijectie
Interpolatie
Interpolatie van meerdere variabelen
Interpoleren en extrapoleren
Interval [a,b)
Inverse
Inverse functie van exponentiŽle functies en andersom
Inverse functies
Inverse relatie van een functie
Inverse van functies
Is deze functie puntsymmetrisch?
Is ex altijd groter dan nul?
Iteratief oplossen
Kettingfuncties
Kettinglijn
Knop en formule voor het terug rekenen van exponentiele groei
Kommagetal als macht van een negatief grondtal
Kromme
Krommen
Kun je het teken bepalen van de volgende veeltermvergelijking?
Kwadratische formules
Kwadratische functies
Kwadratische productfunctie
Kwadratische uitdrukking
Kwadratische uitdrukking delen door lineaire uitdrukking
Kwadratische verbanden
Kwadratische vergelijking
Laplace Transformatie
Lastige sommen met afgeleide en extremen
Lengte van de lijn van een parabool
Lijn delen door parabool
Lijn- en puntsymmetrie
Limieten van cosh (x).
Logaritme en functie
Logaritmisch papier
Logaritmische functies
Logaritmische functies tekenen en domein en bereik bepalen
Logaritmische ongelijkheden
Loodrecht snijden van twee grafieken
Loodrechte snijlijnen
Lorenzcurve en GinicoŽficiŽnt
Lorenzkromme, driehoeksdiagram en andere grafische verwerkingen
Machtsfunctie
Machtsfuncties
Maximale omtrek rechthoek binnen een bergparabool
Maximale oppervlakte in driehoek
Maximale oppervlakte rechthoek
Meetkundige eigenschappen van een parabool
Minimum en maximum probleem
Mininum en maximum vraagstuk
Modulus functie
Modulusfunctie
Niet lineaire functies van meer veranderlijken
Niveaukromme
Nog meer afgeleide....
Nogmaals tangens
Nulpunt van de volgende oefening
Nulpunten en domein bepalen
Nulpunten functie
Nulwaarde en extreme waarde gebroken functie
Omgekeerd kwadratisch evenredig verband
Omwentelingslichaam
Onbekenden berekenen
Onderzoek van exponentiŽle functie
Ongelijkheid - worteltrekken
Ongelijkheid oplossen
Ongelijkheid oplossen en nog wat
Ontbinden factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Opgave inverse functies
Opgaven bij definitie rationale functies
Opgaven bij homografische functies
Oplossen
Oplossen van ongelijkheden
Oplossen van stelsen met 5 functies en 5 variabelen
Oppervlakte berekenen en inhoud berekenen
Oppervlakte tussen curves
Opstellen derdegraads functie bij vier punten
Optel-aftrek-methode
Overlevingstabel
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen altijd symmetrisch
Parabolen en formules
Parabolen/formule
Parabolen/formule
Parabolische Functie bepalen n.a.v. een tabel
Parabool gedeeld door lijn
Parabool met gegeven helling
Parameter waarden bepalen
Parameters(?)
Periodieke functies
Poolvergelijking
Power tower van X , waarbij x onbekend is
Punten in een grafiek verbinden of niet?
QuotiŽntfunctie
QuotiŽntfunctie
Raaklijn
Raaklijn aan parabool
Raaklijn van twee parabolen
Raaklijnen a.d.h.v. snijpunten
Raaklijnen construeren
Raaklijnen en limieten
Raderdiagram
Raken en loodrecht snijden
Rationale functie
Rationale functies
Re: Afbeeldingen en figuren
Re: Bespreken van een logaritmische functie f(x)
Re: Bewijs strikt stijgende functie domein irrationale functie
Re: Buigpunten
Re: ContinuÔteit
Re: Convexe functie
Re: De snelste route
Re: Derde graads functies zonder x≤ erin
Re: Derdegraadfunctie
Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Eerste graadsgebroken functie of niet?
Re: Elementaire functies
Re: Examensom
Re: Formule bij parabool berekenen
Re: Functie onderzoek
Re: Functieonderzoek van een logaritmische functies
Re: Functies met exponenten
Re: Functievoorschrift bij een gegeven toenamentabel
Re: Functievoorschrift bij translatie
Re: Grafiek of tekenschema
Re: Hoe vind ik een raaklijn aan een parabool?
Re: Homografische functies
Re: Hyperbolische functies
Re: Inverse functie van exponentiŽle functies en andersom
Re: Kwadratische verbanden
Re: Kwadratische vergelijiing
Re: Lengte van de een lijn van een parabool
Re: Lijn delen door parabool
Re: Lijn- en puntsymmetrie
Re: Maximale oppervlakte in driehoek
Re: Nulpunten van 3e graads functies
Re: Omwentelingslichaam
Re: Onbekenden berekenen
Re: Ontbinden in factoren
Re: Opgaven bij homografische functies
Re: Oplossen
Re: Oppervlakte berekenen en inhoud berekenen
Re: Othogonaal
Re: Parabolen
Re: Parabolen
Re: Parabolen
Re: Parabolen/formule
Re: Parabool met gegeven helling
Re: Parameter waarden bepalen
Re: Raaklijn aan parabool
Re: Raaklijnen construeren
Re: Raken en loodrecht snijden
Re: Re: Bespreken van een logaritmische functie f(x)
Re: Re: Derdegraadfunctie
Re: Re: Een trimmer op het strand
Re: Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Re: Functieonderzoek van een logaritmische functies
Re: Re: Functievoorschrift bij translatie
Re: Re: Hyperbolische functies
Re: Re: Kwadratische vergelijiing
Re: Re: Lijn delen door parabool
Re: Re: Parameter waarden bepalen
Re: Re: Re: Tweedegraadsfunctie
Re: Re: Tweedegraads functie
Re: Re: Tweedegraadsfunctie
Re: Re: Worteltrekken
Re: Stijgen en dalen
Re: Tekenonderzoek van een bikwadratische functie
Re: Tekenverloop irrationale functies
Re: Twee sinussen in een vergelijking
Re: Tweede en derdegraads functies
Re: Tweedegraads functie
Re: Tweedegraads functie
Re: Tweedegraadsfunctie
Re: Vectorvelden
Re: Verloop van functies
Re: Verloop van kwadratische functie
Re: Waar daalt g het snelst?
Re: Worteltrekken
Re: Zoeken van coŲrdinaten hoekpunt parallellogram
Rechte en parabool
ReŽle functies
ReŽle functies en rationale functies
Rekenliniaal
Rijen en reeksen
Samengestelde functie
Scheve asymtoten en functies onderzoeken
Schotelantennes en parabolen
Schuine asymptoot berekenen
Sinus in functie
Sinusfunctie
Sinusfuncties
Sinusoiden
Snijden van functies en extreme waarden
Snijpunt berekenen
Snijpunt lijn en Bezier curve
Snijpunt van twee lineaire functies
Snijpunten berekenen
Snijpunten met de as berekenen
Snijpunten twee functies
Snijpunten van een lijn met een cirkel
Snijpunten van twee parabolen
Snijpunten x -as van een derdegraads functie
Som van even en oneven functie
Soorten functievormen
Spiegeling van een parameterkromme
Spiraal van archimedes
Sprong en perforatie
Staartdelingen
Stationaire punten en asymptoten??
Stelsel oplossen 5 functies 5 variabelen
Stijgen en dalen
Surjectief/injectief
Taylor polynomen
Taylorreeks
Teken domein
Tekenonderzoek van een bikwadratische functie
Tekenonderzoek van een kwadratische functie
Tekenverloop irrationale functies
Tekenwisseling en stijgen of dalen?
Toenamediagrammen
Toppen
Totale functie
Totale verkoop berekenen
Transformeren van grafieken
Translatie bij parameterkrommen
Twee grafieken snijden van een lijn een lijnstuk af
Twee opgaven ivm extremaproblemen
Twee sinussen in een vergelijking
Tweedegraads functie
Tweedegraads functie
Tweedegraadsfunctie
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties:domein en bereik van een functie
Uitspuitsnelheid uit een tuinslang
Van functie met meerdere voorschriften naar Heaviside functie
Vectorvelden
Veeltermfunctie
Veranderingen
Veranderingen
Verbanden
Verbanden, grafieken en een vast bedrag
Vereenvoudigen functie
Vereenvoudigen van afgeleide
Vereenvoudigen van het quotient van veeltermen
Vergelijking en normaal bepalen
Vergelijking lijn door twee gegeven punten
Vergelijking maken
Vergelijking met machten vereenvoudigen
Vergelijking opstellen
Vergelijking parabool
Vergelijking van de raaklijn
Vergelijking van een parabool als de raaklijn gegeven is...
Vergelijking van lijn k opstellen
Verloop van functies
Verloop van functies
Verloop van goniometrische functie
Verloop van kwadratische functie
Verloop van kwadratische functies
Verschil injectief en bijectief
Verschuiven van een parabool
Verschuiven van grafiek
Verzameling toppen
Verzamelingtoppen
Vierdegraads functies
Vierdegraadsfunctie
Vierkanten en parabolen
Vierkantsvergelijkingen
Vlaamse Wiskunde Olympiade 2001
Voor welke p positief maximum
Vraagje: elementaire functies
Vraagstukje
Waar daalt g het snelst?
Wanneer heeft f precies twee snijpunten?
Wat is een helicoÔde?
Wat is een osculatie?
Wat is een paraboloÔde?
Wat is een somgrafiek?
Wat is negatief, positief en semi definiet?
Webgrafiek
Wiskunde beschrijving van een bocht
Wiskunde opdracht
Wortelfunctie
Wortels, machten en gebroken exponenten
Worteltrekken
Zadelpunt
Zoeken van coŲrdinaten hoekpunt parallellogram

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Functies en grafieken'

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3