©2012 WisFaq

Praktische opdrachten

2013

Binaire en hexadecimale stelsel
De veerconstante berekenen
Een profielwerkstuk over Fermat e.a.
Jeep in de woestijn
Pythagorese drietallen
Rekenen met coordinaten
Samengestelde getallen bestaande uit priemfactoren 243

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Terug Home