©2012 WisFaq

Praktische opdrachten

2007

Anagram
Babylonische wiskunde
Bewijzen stelling van pythagoras
Brandpunt
Buffon
Fietslamp
Fietslampje
Figuur van cirkel een driehoek en een vierkant
Fileprobleem
Geschiedenis van de PythagoreÔsche tripels
Grafieken en assenstelsels
Grafische verwerking
Groeiseizoen
Grondtal e
Hoeveel nullen?
Ik zoek een goeie hoofdvraag voor mijn onderwerp GPS en Wiskunde
Inhoud van een kegel
Lineaire functies, parabolen en hyperbolen
Loxodroom
N-de graads vergelijkingen (taylorreeks)
Octaal vermenigvuldigen
Omhullenden
Origami: Een regelmatige vijfhoek vouwen
Parametervoorstellingen: attractie
Periodieke breuken
Pincodes
Planning van ritten
Procent berekenen
Profielwerkstuk over het getal pi
Pythagoras
Pythagorische drietallen
Schatten
Stelling van Pythagoras
Streepjescode
Symmetrie
Veelhoeksgetallen
Vijfhoek en ovaal
Vliegen
Vraagstuk + redenering
Vruchtbaarheidsindex
Wat is een oppervlaktediagram?
Wat is het nut van de stelling van Pythagoras?
Werking van spellingcheckers

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Terug Home