\require{AMSmath}


Software

AlChemie Software and Computer Aided Learning AlChemie Software and Computer Aided Learning
Alchemie Software Site voor het downloaden van programma's die het onderwijs in de B-vakken ondersteunen.
 
Cabri Geometry II<sup>TM</sup> Cabri Geometry IITM
Informatie over het gebruik van Cabri Geometry II TM. Een 'must' voor iedereen die de vele mogelijkheden van dit programma wil leren kennen (zie ook de VEEL GESTELDE VRAGEN).
 
Davids Wiskunde Website
Op deze website kan je een aantal interessante programma's vinden. De programma's bestaan uit een enkel *.exe bestand. Er is geen installatie procedure en de Windows Registry blijft ongewijzigd.
 
De Wiskunde Oefen Automaat
Met dit programma kunnen leerlingen allerlei oefeningen doen zoals rekenen met procenten, de stelling van Pythagoras, goniomtrie, vergelijkingen en grafieken. Ze kunnen verschillende opdrachten maken over die verschillende onderwerpen, kunnen oefenen met de onderwerpen waar ze moeite mee hebben. Als ze denken dat ze de stof goed beheersen dan kunnen ze ook een oefenexamen maken.
 
Delphi For Fun
DelphiTM is based on the Pascal programming language developed in the early 1970's by Niklaus Wirth and named after mathematician Blaise Pascal. Gary Darby's website for Delphi programmers and others who enjoy science, math, and puzzles. Source code and executable code for all of my programs available for free download.
 
Euler Math Toolbox
Euler Math Toolbox (EMT) is a powerful math program combining numerical and symbolic tools in one free package.
 
Geocadabra
Geocadabra is een wiskunde programma voor het gehele onderwijs: Dynamische vlakke meetkunde, Dynamische ruimtemeetkunde, Perspectief tekenen, Statistiek en kansrekening, Analyse van functies en krommen, 2e fase applicaties...
 
Geogebra
Vrij beschikbaar wiskundepakket voor educatieve doeleinden. Hiermee kan je meetkundige figuren tekenen en dan nog van alles doen.
 
Grafieken tekenen
Beautiful, Free Math Launch Calculator No downloads, no special hardware, no cost. Welcome to the next generation graphing calculator!
 
Interactieve MATLAB Cursus
Van de eerstejaars studenten W en BMT wordt verwacht dat zij gedurende het eerste studiejaar door zelfstudie een goede vaardigheid ontwikkelen in het gebruik van het rekenpakket Matlab. Om dit te bereiken stellen de faculteiten W en BMT via internet de Interactieve Matlab Cursus (IMC) ter beschikking (www.imc.tue.nl).
 
Maxima, a computer algebra system
http://maxima.sourceforge.net/download.shtml
 
Peanut Software Homepage Peanut Software Homepage
Een grote verzameling gratis programma's voor wiskunde.
 
The R Project for Statistical Computing
R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS.
 
Wiskit - grafiekenprogramma Wiskit - grafiekenprogramma
Wiskit is een programmeeromgeving om grafieken en wiskundige tekeningen te maken.
 

©2001-2017 WisFaq