\require{AMSmath}

Platonische lichamen

De dodecaŽder: het twaalfvlak met vele facetten
Onlangs ontdekte een Belgische amateurarcheoloog een fragment van een Romeinse dodecaŽder. Die vondst†is maar een van de vele voorbeelden van twaalfvlakkige figuren in de wetenschap en natuur.
 
Platonic Solids
This section will walk through some derivations for various attributes of the Platonic solids, including dihedral angle, inradius, surface area, and volume.
 
Platonische lichamen Platonische lichamen
Een overzicht van allerlei aspecten van de Platonische lichamen, de formule van Euler, meest gestelde vragen, geschiedenis, plaatjes en nog veel meer...
 

©2001-2024 WisFaq