De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

F.A.Q.'s

 1. Afbeeldingsmatrices
 2. Afleiden van de somregel van sinus
 3. Afleiden van reeks voor cosinus uit die van sinus
 4. Auto`s in Europa
 5. Babylonische wiskunde
 6. Bepaal waar de raaklijn horizontaal is
 7. Beperkende voorwaarden opstellen
 8. Berekenen van controlecijfers
 9. Bewijs voor de abc-formule?
 10. Bewijs voor de formule van Pick
 11. Bewijs voor pi is irrationaal
 12. Bewijzen die niet kunnen kloppen
 13. Bewijzen voor de stelling van Pythagoras
 14. Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
 15. Bijzondere getallen in de driehoek van Pascal
 16. Bijzonderheden van parabolen en hyperbolen
 17. Binaire getallen delen
 18. Binomium van Newton en de driehoek van Pascal
 19. BiografieŽn van beroemde wiskundigen
 20. Bisectiemethode
 21. Bissectricestelling
 22. Bolstapeling en tetraeder
 23. Boom van Pythagoras
 24. Braille tekens voor wiskunde
 25. Braille: kans op herkenning bij beschadiging
 26. Brandpunt en richtlijn van een parabool
 27. Breuken en periodiciteit
 28. Chevalier De Mťre
 29. Chi-Kwadraattoets op een verband tussen twee kenmerken (afhankelijkheid)
 30. Classificeren van derde- en vierdegraads functies
 31. Convergentie
 32. Cosinusregel en sinusregel
 33. De afgeleide van ln(x)
 34. De coŲrdinaten van de top berekenen
 35. De drie situaties bij het oplossen van vergelijkingen
 36. De driehoek van Pascal
 37. De driehoek van Pascal en het binomium van Newton
 38. De geschiedenis van de matrixrekening
 39. De geschiedenis van de stelling van Pythagoras
 40. De geschiedenis van de tovervierkant
 41. De groothandel in bankstellen
 42. De gulden snede en de zonnebloem
 43. De heren Boole, De Morgan en Venn
 44. De kettingregel
 45. De kortste route op een bol
 46. De laatste stelling van Fermat
 47. De oppervlakte en inhoud van een tetraŽder
 48. De regel van L`Hopital
 49. De regula falsi methode
 50. De standaardafwijking berekenen bij de normaal verdeling met je GR
 51. De standaardafwijking berekenen met de rekenmachine
 52. De telduivel
 53. Deelbaarheid
 54. Definities vierhoeken
 55. Delen door nul
 56. Delen van complexe getallen
 57. Doorsnedes construeren
 58. Dualiteit platonische lichamen
 59. Eb en vloed
 60. Een eenvoudige vergelijking oplossen
 61. Een familie van functies
 62. Een goniometrische vergelijking oplossen
 63. Een groot tovervierkant
 64. Een groter tovervierkant dan 32x32 op een a4tje?
 65. Een muntstuk heeft geen geheugen
 66. Een praktische opdracht over bruggen en bogen
 67. Eigenschappen van de driehoek van Pascal
 68. Eigenschappen van vierhoeken
 69. Er zijn oneindig veel priemgetallen
 70. Escher en de wiskunde
 71. Exacte waarden sinus, cosinus en tangens
 72. Fechner, de gulden snede en de kritiek
 73. Fibonacci en de driehoek van Pascal
 74. Formule eindkapitaal bij vaste inleg tegen een vast percentage
 75. Formule opstellen lineair verband
 76. Formule van Cardano
 77. Formule van Euler
 78. Formule van Euler
 79. Formule voor samengestelde interest
 80. Formule zonder haakjes schrijven
 81. Formules voor de oppervlakte van lichamen
 82. Formules voor oppervlakte en inhoud
 83. Formules voor piramidegetallen in de driehoek van Pascal
 84. Functies en functieonderzoek
 85. Geldt de formule van Euler voor alle ruimtelijke figuren?
 86. Geschiedenis formule van Cardano
 87. Geschiedenis van de algebra
 88. Geschiedenis van de goniometrie
 89. Geschiedenis van de kansrekening
 90. Geschiedenis van grafieken tekenen
 91. Geschiedenis van het zestigtallig stelsel
 92. Geschikt assenstelsel?
 93. Gooien met twee dobbelstenen
 94. Grafen vergelijken aan de hand van de matrix
 95. Grafieken plotten
 96. Grafieken tekenen
 97. Gulden driehoeken in een vijfhoek
 98. Gulden snede en platonische lichamen
 99. Gulden snede, gouden rechthoek in moderne architectuur
 100. Het chromatisch getal van een graaf
 101. Het drie deuren probleem
 102. Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
 103. Het probleem van Koningsbergen
 104. Hoe begin ik aan een bewijs (in de vlakke meetkunde)?
 105. Hoe bepaal je de vergelijking van een schuine asymptoot?
 106. Hoe bereken ik de annuiteiten?
 107. Hoe bereken je de determinant van een matrix?
 108. Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
 109. Hoe bereken je steekproefgrootte (vooraf) en de (on)nauwkeurigheid (achteraf)?
 110. Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
 111. Hoe bewijs je dat de afgeleide van ex ook ex is?
 112. Hoe bewijs je deze formule voor de oppervlakte van een driehoek?
 113. Hoe ga ik na of een punt P binnen of buiten de cirkel ligt?
 114. Hoe groot moet een steekproef zijn?
 115. Hoe herken je een lineair verband?
 116. Hoe is ons getallenstelsel ontstaan?
 117. Hoe kan je de inhoud van de platonische lichamen berekenen?
 118. Hoe kan je verschillende maten omrekenen?
 119. Hoe kun je de coŲrdinaten van de top van een parabool aflezen?
 120. Hoe kun je de formule van een parabool vinden?
 121. Hoe maak je een decimaal getal een breuk?
 122. Hoe maak je een even tovervierkant?
 123. Hoe maken ze van een functie een fractal?
 124. Hoe moet je hier breuksplitsen?
 125. Hoe reken je kansen met complementregel?
 126. Hoe rekent een rekenmachine?
 127. Hoe trek je de wortel uit een complex getal?
 128. Hoe vind je de formule van de raaklijn?
 129. Hoe vind je de vergelijking van de raaklijn?
 130. Hoe werkt stap 4 RSA sleutels maken
 131. Hoeveel pincodes zijn er mogelijk?
 132. Hoeveel tekens zijn er mogelijk in braille?
 133. Ik zoek een onderwerp voor mijn werkstuk
 134. Ik zoek plaatjes van tovervierkanten en magische vierkanten
 135. Integraal met een wortel in het noemer
 136. Integreren van oneven machten van sin of cos
 137. Intervalmiddens
 138. Inverse modulo berekenen
 139. Is er ook zo`n site voor natuurkunde en scheikunde?
 140. Isowinstlijnen
 141. Jaartoename motorvoertuigen 1998-2004
 142. Kansberekening bij het weerbericht
 143. Keerpunten berekenen
 144. KŲnigsberger bruggenprobleem
 145. Kwadratische vergelijkingen oplossen
 146. Limiet uitrekenen
 147. Linkkabel voor TI en PC
 148. Logaritmische schaalverdeling
 149. Logaritmische schalen en rechte lijnen
 150. Maak een schets en geef alle bijzonderheden
 151. Matrices, toepassingen en geschiedenis
 152. Meneer van Dale wacht op antwoord
 153. Mijn grafische rekenmachine geeft de verkeerde sinus en zo
 154. Minimale afschrijvingskosten
 155. Minimale oppervlakte bij gegeven inhoud
 156. Namen voor grote getallen
 157. Numeriek afleiden
 158. Numeriek differentiŽren
 159. Numeriek oplossen van vergelijkingen
 160. Oefening ingangsexamen
 161. Online controleren differentieren
 162. Online controleren differentieren en primitiveren
 163. Online controleren primitiveren
 164. Online een vergelijking oplossen
 165. Online stap voor stap differentieren
 166. Onmogelijke figuren indelen op kenmerken
 167. Ontbinden in factoren
 168. Ontwikkeling van talstelsels
 169. Oppervlakte en inhoud berekenen van een octšeder
 170. Oppervlakte en inhoud vergelijken
 171. Oppervlakte en omtrek cirkel
 172. Oppervlakte regelmatige n-hoek
 173. Oppervlakte van prisma, piramide en kegel
 174. Optellen en aftrekken van negatieve getallen
 175. Overzicht van getallenverzamelingen
 176. Overzicht van verschillende soorten bewijzen
 177. Platonisch lichaam en kunst
 178. Praktische opdracht over grafische verwerking
 179. Praktische toepassing fractals
 180. Primitieve van een wortelfunctie - wat betekent argsh?
 181. Puntsymmetrie
 182. PythagoreÔsche Tripels
 183. Radialen en graden, minuten en seconden
 184. Re: Newton Raphson methode
 185. Recursieve en directe formules
 186. Reeksen voor de benadering van pi
 187. Regelmaat en patronen bij decimale breuken
 188. Rekenen met complexe getallen
 189. Rekenen met sinus, cosinus en tangens
 190. Rekenregels machten en logaritmen
 191. RichtingscoŽfficiŽnt en goniometrie
 192. Rijen, rente en annuÔteiten
 193. Sinusregel klopt niet
 194. Snijpunten bepalen van ax = xa
 195. Snijpunten met de assen
 196. Software tekenen
 197. Soort kegelsnede bepalen uit vergelijking
 198. Soorten groei
 199. Steekproefomvang (verschil bij gemiddelden en fracties)
 200. Steekproevenverdeling van een populatiegemiddelde
 201. Stelling van Euler
 202. Straal ingeschreven cirkel dodecaŽder/icosaŽder of de hoek
 203. Tekenen van complexe functies
 204. Toepassingen van differentiaal vergelijking
 205. Tovervierkanten maken
 206. Tussen elk willekeurig getal en het dubbele is altijd minstens ťťn priemgetal
 207. Uitkomsten controlen met de negenproef
 208. Uitleg van de formule van RSA
 209. Uitslag afgeknotte kegel
 210. Verband tussen lengte van de ribbe en de straal van de bol
 211. Vercijferen met behulp van priemgetallen: RSA
 212. Vereenvoudigen van wortels
 213. Vergelijking van een cirkel
 214. Vergelijking van een cirkel (2)
 215. Verschillende soorten magische vierkanten
 216. Verschillende soorten symmetrie, veelhoeken en Escher
 217. Verschillende toepassingen van complexe getallen
 218. Vier transformaties: verschuiving, spiegeling, rotatie en glijspiegeling
 219. Voordelen en nadelen regula falsi en Newton-Raphson
 220. Waar en wanneer zijn de decimale getallen ontstaan?
 221. Waar kan ik allerlei rijen vinden?
 222. Waar kan ik een overzicht vinden van kansrekenen?
 223. Waar kan ik meer vinden over differentiŽren?
 224. Waar komen de namen voor platonische lichamen vandaan?
 225. Waar komt het woord algebra vandaan?
 226. Waar staan de letters RSA voor?
 227. Waar vind ik geschikte oefeningen voor meetkundige constructies?
 228. Waar vind ik verschillende integratiemethoden met voorbeelden?
 229. Waarom is 0,999... gelijk aan 1?
 230. Waarom is het niet overal op dezelfde tijd eb en vloed?
 231. Waarom is min keer min plus?
 232. Waarom is wiskunde zo belangrijk?
 233. Waarom rekenen wij in meters en wanneer is dat begonnen?
 234. Waarom spreekt men over de gulden snede?
 235. Waarom zijn er 5 en niet meer of minder platonische lichamen?
 236. Waarvoor gebruiken we kwadratische vergelijkingen?
 237. Wanneer gebruik je permutaties, combinaties of variaties?
 238. Wat bedoelen ze met `los exact op` of `benader...`?
 239. Wat betekent orde van zijde en orde van hoekpunt?
 240. Wat is algebra?
 241. Wat is breuksplitsen?
 242. Wat is correlatie en wat is regressie?
 243. Wat is de formule van de ellips?
 244. Wat is de formule voor de omtrek van een ellips?
 245. Wat is de gulden snede?
 246. Wat is de natuurlijke logaritme?
 247. Wat is de sinusfunctie?
 248. Wat is de stelling van Pythagoras?
 249. Wat is een boxplot?
 250. Wat is een complex getal?
 251. Wat is een gebroken dimensie?
 252. Wat is een parallellepipedum?
 253. Wat is een platonisch lichaam?
 254. Wat is een radiaal?
 255. Wat is een regressievergelijking?
 256. Wat is een representatieve steekproef?
 257. Wat is een spreidingsmaat?
 258. Wat is een tovervierkant?
 259. Wat is een vector?
 260. Wat is een veld, een vectorruimte en een commutatieve groep?
 261. Wat is een vlakke graaf?
 262. Wat is een zestallig stelsel?
 263. Wat is faculteit?
 264. Wat is het grootste priemgetal ooit gevonden?
 265. Wat is het nut van een bewijs?
 266. Wat is het nut van logaritmen?
 267. Wat is het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede?
 268. Wat is het verband tussen pincodes en RSA-systemen?
 269. Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
 270. Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
 271. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 272. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 273. Wat is het vierkleurenprobleem?
 274. Wat is kwadraatafsplitsen?
 275. Wat is oneindig?
 276. Wat is pi?
 277. Wat is volledige inductie?
 278. Wat is wiskunde A en wiskunde B?
 279. Wat is wiskunde?
 280. Wat zijn asymptoten?
 281. Wat zijn binaire getallen en hoe kan je er mee rekenen?
 282. Wat zijn fractals?
 283. Wat zijn pi , e en phi?
 284. Wat zijn tekendriehoeken?
 285. Websites over differentiaalvergelijkingen
 286. Welke functie moet je nemen bij partieel integreren?
 287. Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
 288. Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
 289. Welke soorten getallenstelsels zijn er?
 290. Wie heeft het woord wiskunde bedacht?
 291. Wie trekt er aan het kortste eind?
 292. Wie was Fibonacci?
 293. Wie was Pythagoras?
 294. Wie zijn de bedenkers van complexe getallen?
 295. Wiskundige staatslieden
 296. Wortel 2 is irrationaal
 297. Wortel 3 is irrationaal
 298. Worteltrekken zonder rekenmachine
 299. Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
 300. Zijn er meer kunstwerken die een wiskundige ondertoon hebben?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2017 WisFaq - versie IIb

eXTReMe Tracker