Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Klaverjassen

Bij het spel klaverjassen krijgt ieder van de 4 deelnemers 8 kaarten uit een spel van 32 kaarten. De stochast X is het aantal boeren dat Joost krijgt. Geef de kansverdeling van X in tabelvorm?

Thomas
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 15 april 2003

Antwoord

Je hebt een stapel van 32 kaarten. Jij kiest hieruit willekeurig 8 kaarten. Wat is de kans op 0, 1, 2, 3 of 4 boeren?

Dit is zonder terugleggen en de volgorde is niet van belang, we gebruiken we de hypergeometrische verdeling:

q9955img1.gif

Kan je het zelf wel in een tabel zetten...

WvR
dinsdag 15 april 2003

©2001-2023 WisFaq